afhameren

afhameren
{{afhameren}}{{/term}}
[voortvarend afhandelen] rush throughdeal with quickly
[het woord ontnemen] silence
voorbeelden:
2   de agressieve spreker werd regelmatig afgehamerd the aggressive speaker was frequently called to order

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”